Informacije za študente

INFORMACIJE:

Prof. Borut Buchmeister je v septembru 2015 pridobil donacijo v vrednosti 28.800 USD podjetja Simio LLC (Sewickley, Pennsylvania, ZDA) za 12 instalacij simulacijskega paketa SIMIO. Oprema se uporablja za pedagoško in raziskovalno delo v Laboratoriju za načrtovanje proizvodnih sistemov (LANPS) in Laboratoriju za simulacije diskretnih sistemov (LASDIS).

Verzija za študente je dostopna na povezavi, navedeni v spodnjem dokumentu.

 

LITERATURA:

Proizvodni menedžment

Knjiga je rezultat dolgoletnega raziskovalnega, pedagoškega in praktičnega dela na področju proizvodnega menedžmenta in je namenjena študentom tehniških strok in praktikom - menedžerjem v podjetjih (s proizvodno in/ali storitveno dejavnostjo). V začetku so predstavljene osnove proizvodnega menedžmenta s proizvodno funkcijo, proizvodno strategijo in oblikovanjem izdelka. V nadaljevanju je obravnavanih pet temeljnih poglavij proizvodnega menedžmenta: oblikovanje procesa, načrtovanje terminov in kapacitet, menedžment kakovosti, menedžment zalog in menedžment dela. V okviru poglavja oblikovanje procesov je obdelano poglavje modeliranje procesov in simulacije. Predstavljene teoretične osnove so podkrepljene s praktičnimi primeri. Vsebino knjige skleneta poglavje o globalizaciji proizvodnje in angleško-slovenski pojmovnik s področja proizvodnega menedžmenta.