Ponudba storitev:

Izvedba simulacijskih študij s ciljem optimizacije izvajanja proizvodnih procesov oz. storitvene dejavnosti (raziskave dinamike proizvodnje glede na različne organizacijske variante, načrtovanje procesov, potrebne kapacitete delovnih mest, zalogovnikov in transporta, razmestitev delovnih mest in transportnih poti, zaporedje izvajanja nalogov, zaloge, stroški, analize proizvodnje, animirana računalniška simulacija obratovanja itd.). Cilj modeliranja je doseči visoko skladnost dinamičnega obnašanja realnega sistema in modela. Preizkusi na modelu nam dajejo potrebne podatke o dogajanju, ki omogočajo analize in sklepanje v zvezi z realnim sistemom.