Laboratorij za simulacije diskretnih sistemov

Laboratorij deluje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru od leta 2001 s poudarkom na dveh ciljih:

  • - postavitev visoko sofisticiranega laboratorija, ki koristi najsodobnejše simulacijske tehnologije in postopke modeliranja na ustrezno zmogljivi strojni in programski opremi,
  • - izgradnja močne raziskovalne skupine, ki bo aktivno vključena v nacionalne in mednarodne aktivnosti na področju simulacij   diskretnih dogodkov in na pedagoškem področju.

Aktivnosti laboratorija so usmerjene v doseganje vrhunskih znanstvenih, raziskovalnih, aplikativnih in pedagoških rezultatov in v ponudbo storitev, ki temelji na najvišjih, mednarodno primerljivih standardih. Dejavnost laboratorija obsega pedagoško delo na vseh stopnjah študija, teoretično ter uporabniško usmerjeno raziskovalno delo za ustanove in industrijo ter založniško dejavnost. Osnovno področje dejavnosti so diskretne simulacije procesov v proizvodnji in storitvah (simulacije diskretnih dogodkov).

V laboratoriju souporabljamo opremo z Laboratorijem za načrtovanje proizvodnih sistemov (12 osebnih računalnikov in prenosnih računalnikov, „pametno tablo“ z video-projektorjem, multifunkcijski A3 laserski tiskalnik, skener in kopirni stroj, barvni A3 laserski tiskalnik, 40“ LED televizor, Blu-ray, DVD in VHS predvajalnik, programsko opremo: paket Autodesk Factory Design Suite, simulatorje (SIMIO, ARENA, SIMUL8, SIMFACTORY, Plant Simulation), namenske programe (Expert Choice, LEKIN, Cost-Time Profiler itd.).

V okviru laboratorija uporabljamo SIMIO simulacijski paket s pomočjo donacije Simio LLC (http://www.simio.com).

Naziv: LABORATORIJ ZA SIMULACIJE DISKRETNIH SISTEMOV
Kratica: LASDIS
Naslov: Fakulteta za strojništvo, LASDIS, Smetanova 17, 2000 Maribor
Vodja: red. prof. dr. Borut BUCHMEISTER (telefon 02 220 76 31)

Prostori na fakulteti: J2-327 (osrednji del), J2-324
Fax: 00386 02 220 7996