Zaposlena v LASDIS

Ime in priimek: Borut BUCHMEISTER

Izobrazba: dr., univ. dipl. inž. str.

Naziv: redni profesor

Funkcija: vodja laboratorija

Cobiss: osebna bibliografija

Pedagoška najava: najava

Prostor: J2-324

Telefon: 02 220 76 31

Ožje raziskovalno področje: vodenje proizvodnje, oblikovanje proizvodnih sistemov, diskretne simulacije.

Ime in priimek: Robert OJSTERŠEK

Izobrazba: dr., mag. inž. meh.

Naziv: docent

Cobiss: osebna bibliografija

Pedagoška najava: najava

Prostor: J2-327

Telefon: 02 220 75 85

Ožje raziskovalno področje: oblikovanje proizvodnih sistemov, terminiranje proizvodnje, večkriterijska optimizacija, diskretne simulacije in metode evolucijskega računanja.